Giften van Van Egmond Lisianthus

28 Maart 2017 was het dan zover, de giften die wij hebben mogen ontvangen tijdens de open dag 21 januari  zijn door de complete van Egmond familie overhandigd.

We hebben deze giften geschonken aan de volgende stichtingen:

Dirk Kuyt foundation

Stichting Ushersyndroom

Alle gulle gevers willen wij hierbij nogmaals van harte bedanken!

We zijn ervan overtuigd dat het geld meer dan goed besteed zal worden!