Tips voor de teelt

Van Egmond Lisianthus is gespecialiseerd in het selecteren en vermeerderen van lisianthusplanten. Jaarlijks kweken wij meer dan 250 miljoen planten voor kwekers in binnen- en buitenland.

 • + Levering

  Op seedlingcel  1.014-gaats, 600-gaats of 864-gaats tray ongeselecteerd, of op 240-gaats tray geselecteerd.
  Besteltijd: 12-16 weken.

 • + Planten

  De plantdichtheid is 64 tot 96 planten per bruto m2.

 • + Grond en ontsmetting

  De lisianthusteelt stelt hoge eisen aan de structuur van de grond. De grond mag niet slempgevoelig zijn. Het gewas groeit het beste op gestoomde grond. Voorafgaand aan de teelt wordt geadviseerd een grondmonster te nemen om de voedingstoestand van de grond te bepalen.

 • + Water geven

  Na levering mogen de trays beslist niet uitdrogen. Tijdens de teelt moet de waterverdeling goed zijn. Let erop dat de grond in het begin zwart blijft. En zorg ervoor dat in de vegetatieve fase een goede aansluiting met de ondergrond ontstaat. Als men onregelmatig water geeft, is de kans op uitval groter.

 • + Temperatuur

  Bij de start van de teelt moet de temperatuur ’s nachts minimaal 18 graden zijn en overdag minimaal 20 graden. Lagere temperaturen vergroten de kans op uitval. Een goede klimaatregeling is een vereiste om uitval door schimmelaantasting te voorkomen. Bij warm weer in juni, juli en augustus is het verstandig om te krijten.

 • + Teeltduur

  De teeltduur ligt tussen de 9 en 14 weken. Jaarrond teelt is mogelijk met toepassing van assimilatiebelichting (minimaal 12.000 lux maar 16.000 lux is gangbaar).

 • + Oogsten

  De tak is oogstrijp als er tenminste twee tot drie bloemen open zijn. Zet de bloemen direct op water. Er wordt ook gebruik gemaakt van snijbloemenvoedsel in de keten. Bewaar de bloemen na het veilingklaar maken in een droge en goed geventileerde ruimte, bij voorkeur niet in de koelcel.

 • + Voorkomende ziekten

  ·         Schimmels: Fusarium Avenaceum (voetrot), Myrothecium Roridum (vlekkenziekte),
  Botrytis, Valse Meeldauw, Chalara, Pythium.

  ·         Insecten: mineervlieg, rupsen, trips, luis, witte vlieg.